•  0
  บุคลากร

  ผู้บริหาร

    Admin     1        0        Report content

  นางสมหมาย  เภาเสน  ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  นายภัทรวุฒิ  นิราราช   ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

  นางสาวดวงใจ  จันทะเสน  ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

   


 •  


Leave a Comment

Please Login to insert comment.

 

Facebook Conversations